(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 27 października 2015 r.

Licytacja nieruchomości 27 października 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 października 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 204 o godz. 14 00 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

udziału 1/2 części nieruchomości, stanowiącej współwłasność dłużnika: Piotra Szwasta mającego urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00094540/5 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Nieruchomość oznaczona jest działką nr 460 i położona jest w msc. Draganowa jej obszar wynosi 0,0900 ha i jest zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej mieszkalnej 53,64 m2, dobudówkami gospodarczymi o pow. 27,75 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 19,10 m2.

Udział 1/2 części oszacowany jest na kwotę: 24.000,00 zł. Cena wywołania wynosi:16.000,00 zł.
Rękojmia wynosi: 2.400,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

2,854 total views, 2 views today