(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 28 października 2015

Licytacja nieruchomości 28 października 2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu 28 października 2015 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 304 odbędą się pierwsze licytacje niżej wymienionych nieruchomości:

– o godz. 9 00 licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Korczyna przy ul. Spółdzielczej stanowiącej własność dłużnika: Krygowski Krzysztof mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00015409/8 .
Nieruchomość stanowi działka numer 981/5 o powierzchni 0,7400 ha zabudowana obiektami produkcyjnymi o łączne powierzchni użytkowej 832,40 m2 oraz wiatą i metalowym magazynem o łącznej powierzchni użytkowej 167,00 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 680 000,00 zł. Cena wywołania wynosi: 510 000,00 zł.
Rękojmia 68 000,00 zł

od godz. 9 30 do godz. 10 30 licytacja nieruchomości położonych w miejscowości: Lubatówka, stanowiących współwłasność dłużników: Stanisz Anita, Stanisz Piotr mających urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00063245/1:

o godz. 9.30 – licytacja działki nr 821/2 o pow.0,3300 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 94,12 m2 i obiektem gospodarczym o pow. użytkowej 27,30 m2.
Suma oszacowana wynosi 176 200,00 zł. Cena wywołania wynosi: 132 150,00 zł.
Rękojmia wynosi: 17 620,00 zł.
o godz. 9.45 – licytacja działki nr 786/2 o pow.1,1200 ha
Suma oszacowana wynosi 12 100,00 zł. Cena wywołania wynosi: 9 075,00 zł. Rękojmia wynosi:1 210,00 zł
o godz. 10 00 – licytacja działki nr 830 o pow.0,1700 ha
Suma oszacowana wynosi 2 100,00 zł. Cena wywołania wynosi: 1 575,00 zł. Rękojmia wynosi: 210,00 zł.
o godz. 10 15 – licytacja działki nr 866 o pow.0,1100 ha
Suma oszacowana wynosi 1 300,00 zł. Cena wywołania wynosi: 975,00 zł. Rękojmia wynosi: 130,00 zł.

o godz. 10 30 – licytacja prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 41 o pow. użytk. 29,90 m2 zlokalizowanego w Krośnie w budynku przy ul. Naftowej 13 wraz z udziałem 779/45000 cz. w prawie użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 231/2 o pow. 836 m2 i w częściach wspólnych budynku należącego do dłużników: Małgorzata Möller, Urszula Böcker mającego urządzone księgi wieczyste nr KS1K/00087728/5 (lokalowa) oraz nr KS1K/00034202/6 (gruntowa) prowadzone w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Lokal położony jest na pierwszym piętrze i składa się z jednego pokoju, łazienki, kuchni i przedpokoju. Lokal nie jest zamieszkały.
Lokal oszacowana jest na kwotę: 85 200,00 zł. Cena wywołania wynosi: 63 900,00 zł. Rękojmia 8 520,00 zł

Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

3,815 total views, 2 views today