(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 24 listopada 2015

Licytacja nieruchomości 24 listopada 2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2015 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

o godz. 9 00 licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Jaszczew stanowiącej własność dłużnika:
Krygowski Piotr mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00093723/5.
Nieruchomość stanowi działka numer 445 o powierzchni 0,3208 ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 11.200,00 zł. Cena wywołania wynosi:8.400,00 zł. Rękojmia wynosi: 1.120,00 zł.

o godz.9 30 licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Kopytowa stanowiącej własność dłużnika: Krygowski Piotr mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00092808/8.
Nieruchomość stanowi działka numer 656/6 o powierzchni 0,4500 ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4.700,00 zł. Cena wywołania wynosi: 3.525,00 zł.
Rękojmia wynosi: 470,00 zł.

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

3,346 total views, 2 views today