(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 9 grudnia 2015

Licytacja nieruchomości 9 grudnia 2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art. 953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 9 grudnia 2015 roku o godz. 9 00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 308 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości: Krosno, przy ul. Wojska Polskiego 53/16 stanowiącego własność dłużnika: Przemysława Nowak mającego urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00118755/0.
Lokal zlokalizowany jest na I pietrze. Jego powierzchnia użytkowa wynosi = 40,29 m2. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Standard wykończenia lokalu biorąc pod uwagę dzisiejsze uwarunkowania jest bardzo dobry. Lokal ten był około 2 lat temu generalnie odremontowany.
Lokal oszacowana jest na kwotę: 124 900,00 zł. Cena wywołania wynosi: 93 675,00 zł. Rękojmia wynosi: 12 490,00 zł.

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

4,773 total views, 2 views today