(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 15 grudnia 2015

Licytacja nieruchomości 15 grudnia 2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2015 r o godz. 13 15 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 104 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości: Równe, stanowiącej własność dłużników: Dural Jerzy i Dural Marta mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00065566/1.
Nieruchomość stanowi działka numer 492 o powierzchni 0,2900 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym
o powierzchni użytkowej mieszkalnej 195,45m2, garażem i pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 48,68m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 443 000,00 zł. Cena wywołania wynosi: 332 250,00 zł.
Rękojmia wynosi: 44 300,00 zł

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:

4,487 total views, 2 views today