(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 28 stycznia 2016r

Licytacja nieruchomości 28 stycznia 2016r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 10 00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości: Łężany, stanowiących własność dłużników: Bogusława Kłosowicz i Renaty Kłosowicz mającej urządzone księgę wieczystą nr KS1K/00044460/5 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Nieruchomość stanowi działka nr 358 o pow. 0,6700 ha.
Suma oszacowania wynosi: 11 660,00 zł Cena wywołania wynosi: 7 733,33 zł Rękojmia wynosi:1 166,00 zł.

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

4,270 total views, 2 views today