(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 29 stycznia 2016r

Licytacja nieruchomości 29 stycznia 2016r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 29 stycznia 2016 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 304 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonych w miejscowości: Lubatówka, stanowiących współwłasność dłużników: Stanisz Anita, Stanisz Piotr mających urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00063245/1:

o godz. 12.00 – licytacja działki nr 821/2 o pow.0,3300 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 94,12 m2 i obiektem gospodarczym o pow. użytkowej 27,30 m2.
Suma oszacowana wynosi 176 200,00 zł. Cena wywołania wynosi: 117 466,67 zł.
Rękojmia wynosi: 17 620,00 zł.
o godz. 12 15 – licytacja działki nr 830 o pow.0,1700 ha
Suma oszacowana wynosi 2 100,00 zł. Cena wywołania wynosi: 1 400,00 zł. Rękojmia wynosi: 210,00 zł.
o godz. 12 30 – licytacja działki nr 866 o pow.0,1100 ha
Suma oszacowana wynosi 1 300,00 zł. Cena wywołania wynosi: 866,67 zł. Rękojmia wynosi: 130,00 zł.

Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

5,145 total views, 2 views today