(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 21 czerwca 2017r

Licytacja nieruchomości 21 czerwca 2017r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2017 r o godz. 11 40 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości: Krosno przy ul. Popiełuszki 107/9 stanowiącego własność dłużników: Klatka Krzysztof, Klatka Sławomir, Korzec Katarzyna mającego urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00095599/0 (lokalowa) wraz z udziałem 25/1000 cz. w prawie użytkowania wieczystego działki gruntowej numer 228/5 o powierzchni 499m2 i w częściach wspólnych budynku KS1K/00039354/1 (gruntowa).
Lokal położony jest na drugim piętrze i składa się z dwóch pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju o powierzchni użytkowej 43,60 m2.
Lokal oszacowana jest na kwotę: 106 500,00 zł zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 79.875,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 10.650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

3,555 total views, 2 views today