(0-13) 43-249-47

Licytacja ruchomości 21 sierpnia 2017r

Licytacja ruchomości 21 sierpnia 2017r

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala Kancelaria Komornicza mający kancelarię w  Krośnie przy ul. Grodzka 26 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 sierpnia 2017 roku o godz. 10 00 w msc. Jedlicze ul. Rynek 7 A odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości:
1. Maszyna Stębniówka Juki 5550
kwota oszacowania 400,00 zł
kwota wywołania 300,00 zł
2. Maszyna Stębniówka Siruba L818F-M1
kwota oszacowania 400,00 zł
kwota wywołania 300,00 zł
3. OVERLOCK
kwota oszacowania 200,00 zł
kwota wywołania 150,00 zł
4. Maszyna do szycia Elna 3210
kwota oszacowania 100,00 zł
kwota wywołania 75,00 zł
5. Maszyna do szycia Elna 745
kwota oszacowania 100,00 zł
kwota wywołania 75,00 zł
6. Prasowalnica – Bellusi
kwota oszacowania 250,00 zł
kwota wywołania 187,50 zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości można oglądać na jedną godzinę przed rozpoczęciem licytacji, w miejscu prowadzonej licytacji. Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w całości lub wycofanie dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Licytacja zostanie przeprowadzona wg zasad ustalonych przez kpc. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (art. 867 1 § 1 kpc). Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczenia z tytułu rękojmi za wady zakupionych ruchomości (art. 879 kpc). Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia natychmiast 20% ceny wylicytowanej ruchomości, pozostałą kwotę zaś dnia następnego do godz. 12-tej w Kancelarii Komornika.
Informacji o w.w ruchomościach udziela Biuro Komornika telefonicznie (tel. 13 43 249 47).

2,911 total views, 2 views today