(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 7 listopada 2017

Licytacja nieruchomości 7 listopada 2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 104 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonych w miejscowości: Milcza, stanowiących własność dłużnika: Józefczyk Marian mających urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00054962/7:
o godzinie 13 00 licytacja działki numer 446 o powierzchni 0,5800 ha sposób korzystania – rola.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 19 700,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 14 775,00 zł.
o godzinie 13 15 licytacja działki numer 1334 o powierzchni 0,0600 ha sposób korzystania – rola, łąka.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 750,00 zł
o godzinie 13 30 licytacja działki numer 1335 o powierzchni 0,2500 ha sposób korzystania – łąka.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4 100,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 3 075,00 zł
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

3,721 total views, 2 views today