(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 15 listopada 2017

Licytacja nieruchomości 15 listopada 2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2017 o godz. 9 00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości: Równe przy ul. Akacjowa 16 stanowiącej własność dłużników: Szczygieł Wacław, Szczygieł Janina mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00102239/2.
Nieruchomość stanowi: działka numer 543/1 o powierzchni 0,0900 ha zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej mieszkalnej 62,72 m2 oraz częścią gospodarczą o powierzchni użytkowej 40,54 m2. Budynek jest zamieszkały.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 64 100,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 48 075,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6 410,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc
w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
o godz. 9 30 nieruchomości położonej w miejscowości: Krosno przy ul. Szuby 2 stanowiących współwłasność dłużników: Waheed Michał, Waheed Mateusz.
Nieruchomość stanowi działka numer 372/20 o powierzchni 0,1015 ha zabudowana obiektem gospodarczym o powierzchni użytkowej 180,60 m2, udział 1/2 cz. działki numer 372/4 o powierzchni 0,0028 ha, udział 1/2 cz. działki numer 372/18 o powierzchni 0,0743 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00110347/1; udział 1/2 cz. działki numer 372/14 o powierzchni 0,0064 ha, udział 1/2 cz. działki numer 372/12 o powierzchni 0,0022 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00038989/4 oraz udział 1/2 cz. działki numer 373/2 o powierzchni 0,0160 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00006114/7.
Nieruchomość oszacowana jest łącznie na kwotę: 145 350,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 109 012,50 zł.
o godz. 10 00 nieruchomości położonej w miejscowości: Krosno przy ul. Szuby 2 stanowiących współwłasność dłużników: Waheed Michał, Waheed Mateusz.
Nieruchomość stanowi działka numer 372/21 o powierzchni 0,2458 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 225,11 m2, udział 1/2 cz. działki numer 372/4 o powierzchni 0,0028 ha, udział 1/2 cz. działki numer 372/18 o powierzchni 0,0743 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00110347/1; udział 1/2 cz. działki numer 372/14 o powierzchni 0,0064 ha, udział 1/2 cz. działki numer 372/12 o powierzchni 0,0022 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00038989/4 oraz udział 1/2 cz. działki numer 373/2 o powierzchni 0,0160 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00006114/7.
Nieruchomość oszacowana jest łącznie na kwotę: 550 150,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 412 612,50 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie :nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

 

4,753 total views, 2 views today