(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 7 czerwca 2018 r

Licytacja nieruchomości 7 czerwca 2018 r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2018 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonych w miejscowości: Lubatowa, stanowiących własność dłużnika: Zima Piotr mających urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00098722/3 oraz udział 1/3 części nr KS1K/00098723/0 (działka numer 5332/6):
– o godz. 9 30 licytacja działki numer 5325 o pow. 0,1909 ha zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 137,50 m2 oraz atlaną i obiektami gospodarczymi o pow. użytk. 161,70 m2. Budynek jest zamieszkały.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 237 200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę:177 900,00 zł.
– o godz 9 45 licytacja działki nr 5332/5 o pow. 0,1905 ha wraz z udziałem 1/3 cz. działki numer 5332/6 o pow. 0,0173 ha. Działka przeznaoczna pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną.
Nieruchomości oszczowane są na łączną kwotę 18 340,00 zł Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 13 755,00 zł.
– o godz. 10 00 licytacja działki numer 5345/2 o pow. 0,4324 ha. Działka położona w terenach rolnych z możliwością zalesienia.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7 600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 5 700,00 zł.
– o godz. 10 15 licytacja działki numer 5665 o pow. 0,1052 ha. Działka położona w terenach rolnych z możliwością zalesienia. Brak prawnego dojazdu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 900,00 zł.
– o godz 10 30 licytacja działki numer 5332/6 o pow. 0,0173 ha. Działka położona w terenach rolnych z możliwością zalesienia. Brak prawnego dojazdu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4 300,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 3 225,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, że
w dniu 7 czerwca 2018 roku w sali nr 204 Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonych w miejscowości: Królik Polski, stanowiących własność dłużnika: Józef Śliz
mających urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00113124/3 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
o godz. 11 15 – licytacja działki nr 1175 o pow. 0,0800 ha
Suma oszacowana wynosi 2.900,00 zł. Cena wywołania wynosi: 1 933,33 zł. Rękojmia wynosi: 290,00 zł.
o godz.11 30- licytacja działki nr 1194 o pow. 0,1900 ha
Suma oszacowana wynosi 6 400,00 zł. Cena wywołania wynosi: 4 266,67 zł. Rękojmia wynosi: 640,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

 

2,786 total views, 2 views today