(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 27 lipca 2018r

Licytacja nieruchomości 27 lipca 2018r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiącej współwłasność Daniela Markiewicza oraz Moniki Dubiel na podstawie art. 1066 kpc w związku z art. 953 kpc oraz 983 kpc zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2018 r
o godz. 13 40 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 304 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 67 o powierzchni użytkowej 47,50 m2 położonego w Krośnie przy ul. Joachima Lelewela 6 mającego urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00105558/5 .
Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, łazienki i kuchni. Lokal posiada loggię. Lokal położony jest na trzecim piętrze i nie jest zamieszkały.
Lokal oszacowany jest na kwotę: 133 100,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 99 825,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 13 310,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

2,402 total views, 2 views today