(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 14 listopada 2018 roku

Licytacja nieruchomości 14 listopada 2018 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 304 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości stanowiących własność dłużnika: Józefczyk Marian:
– położonych w miejscowości: Milcza, mających urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00054962/7:
o godzinie 11 20 licytacja działki numer 1334 o powierzchni 0,0600 ha sposób korzystania – rola, łąka.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 750,00 zł
o godzinie 11 40 licytacja działki numer 1335 o powierzchni 0,2500 ha sposób korzystania – łąka.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4 100,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 3 075,00 zł
– położonej w msc. Bzianka mających urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00056093/8:
o godz. 12 00 licytacja działki numer 777 o powierzchni 0,4800 ha sposób korzystania – rola, grunty orne klasa RIII a.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8 400,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 6 300,00 zł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc

w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2018 r o godz. 13 00 w Sądzie Rejonowym
w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 308 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
lokalu stanowiącego odrębna nieruchomość położonego w miejscowości: Krosno, ul. Popiełuszki 81/46 stanowiącego własność dłużników: Regina Socha, Grzegorz Bieniasz.
Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Krośnie o numerze KW KS1K/00098329/8 (lokalową) oraz udział 21/1000 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką numer 229/2 o pow. 0,0745 ha i w częściach wspólnych budynku KS1K/00085039/4 (gruntowa).
Lokal ma powierzchnię 59,50 m2 i położony jest na czwartym piętrze i składa się z trzech pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju. Posiada przynależną piwnice.
Lokal oszacowana jest na kwotę: 129 600,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 97 200,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 12 960,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

2,298 total views, 2 views today