(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 7 listopada 2018 roku

Licytacja nieruchomości 7 listopada 2018 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc
w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
o godz. 13 00 nieruchomości położonej w miejscowości: Krosno przy ul. Szuby 2 stanowiących współwłasność dłużników: Waheed Michał, Waheed Mateusz.
Nieruchomość stanowi działka numer 372/20 o powierzchni 0,1015 ha zabudowana obiektem gospodarczym o powierzchni użytkowej 180,60 m2, udział 1/2 cz. działki numer 372/4 o powierzchni 0,0028 ha, udział 1/2 cz. działki numer 372/18 o powierzchni 0,0743 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00110347/1; udział 1/2 cz. działki numer 372/14 o powierzchni 0,0064 ha, udział 1/2 cz. działki numer 372/12 o powierzchni 0,0022 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00038989/4 oraz udział 1/2 cz. działki numer 373/2 o powierzchni 0,0160 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00006114/7.
Nieruchomość oszacowana jest łącznie na kwotę: 145 350,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 108 975,00 zł.
o godz. 13 30 nieruchomości położonej w miejscowości: Krosno przy ul. Szuby 2 stanowiących współwłasność dłużników: Waheed Michał, Waheed Mateusz.
Nieruchomość stanowi działka numer 372/21 o powierzchni 0,2458 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 225,11 m2, udział 1/2 cz. działki numer 372/4 o powierzchni 0,0028 ha, udział 1/2 cz. działki numer 372/18 o powierzchni 0,0743 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00110347/1; udział 1/2 cz. działki numer 372/14 o powierzchni 0,0064 ha, udział 1/2 cz. działki numer 372/12 o powierzchni 0,0022 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00038989/4 oraz udział 1/2 cz. działki numer 373/2 o powierzchni 0,0160 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00006114/7.
Nieruchomość oszacowana jest łącznie na kwotę: 550 150,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 412 612,50 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie :nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Krośnie.

1,512 total views, 2 views today