(0-13) 43-249-47

Licytacja ruchomości 15 kwietnia 2019 roku

Licytacja ruchomości 15 kwietnia 2019 roku

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala Kancelaria Komornicza mający kancelarię w  Krośnie  przy ul. Grodzka 26 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godz. 10 00 w  msc. Rzeszów ul. Strażacka 24 E odbędzie się druga licytacja ruchomości:
1. Laser IPL   EROSE-YBG     E-Light   rok produ. 2014
kwota oszacowania    20  000,00 zł
kwota wywołania       10  000,00 zł
2. Mezoterapia bezigłowa BR -2015
kwota oszacowania     1 200,00 zł
kwota wywołania           600,00 zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości można oglądać na jedną godzinę przed rozpoczęciem licytacji, w miejscu prowadzonej licytacji. Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w całości lub wycofanie dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Licytacja zostanie przeprowadzona wg zasad ustalonych przez kpc.
Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Informacji o w.w ruchomościach udziela Biuro Komornika telefonicznie (tel. 13 43 249 47).

1,857 total views, 2 views today