(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 18 listopada 2019 roku

Licytacja nieruchomości 18 listopada 2019 roku

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2019 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 204  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonych w miejscowości: Kopytowa stanowiących własność dłużnika:  Godzisz Grzegorz mających urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00109324/4:- o godz. 11 30  licytacja działki numer 579 o powierzchni 0,6300 ha. Wartość wraz z drzewostanem. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 800,00  zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 4 350,00 zł.  Rękojmia wynosi: 580,00 zł. 
– o godz. 11 45  licytacja działki numer 587 o powierzchni 0,4200 ha. Wartość wraz z drzewostanem. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4 800,00  zł.Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3 600,00 zł. Rękojmia wynosi: 480,00 zł.
– o godz. 12 00  licytacja działki numer 606 o powierzchni 0,8900 ha. Wartość wraz z drzewostanem. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 12 100,00  zł.Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 9 075,00 zł. Rękojmia wynosi:  1 210,00 zł.  
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

3,065 total views, 4 views today