(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 27 stycznia 2020 roku

Licytacja nieruchomości 27 stycznia 2020 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2020 r o godz. 11 15 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 304  odbędzie się:
P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 6 położonego w Krośnie przy ulicy Wyzwolenia 7 stanowiącej własność dłużnika: Ewy Maślak.    Lokal ma powierzchnie 67,80 m2 oraz piwnica o pow. 12,17 m2 i składa się z dwóch pokoi, łazienki i kuchni. Położony jest na pierwszym piętrze i jest zamieszkały. Lokal nie ma założonej księgi wieczystej.Lokal oszacowana jest na kwotę: 119 000,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi  kwotę: 89 250,00 zł.Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę  11 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

6,436 total views, 2 views today