(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 27 kwietnia 2020 roku

Licytacja nieruchomości 27 kwietnia 2020 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala w postępowaniu po zmarłych Józefie Drozd i Czesławie Drozd na podstawie art. 953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2020 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr  304 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J nieruchomości położonych w miejscowości:  Sieniawa
o godz. 9 00 licytacja działki numer 261 położonej w msc. Sieniawa o powierzchni 0,37 ha mającej urządzoną KW KS1K/00050998/0Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 13 801,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji kwotę: 9 200,67  zł.
o godz. 9 20 licytacja działki numer 802/1 położonej w msc. Sieniawa o powierzchni 0,36 ha mającej urządzoną KW KS1K/00050998/0 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i drewnianym. Budynki nie są zamieszkałe.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 271 458,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji kwotę: 180 972,00  zł.
o godz. 9 40 licytacja działki numer 802/2 położonej w msc. Sieniawa o powierzchni 0,02 ha mającej urządzoną KW KS1K/00050998/0.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 10 078,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji kwotę: 7 558,50  zł.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala w postępowaniu po zmarłych Józefie Drozd i Czesławie Drozd na podstawie art. 953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2020 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr  304 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J nieruchomości położonych w miejscowości:  Sieniawa
o godz. 9 00 licytacja działki numer 261 położonej w msc. Sieniawa o powierzchni 0,37 ha mającej urządzoną KW KS1K/00050998/0Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 13 801,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji kwotę: 9 200,67  zł.
o godz. 9 20 licytacja działki numer 802/1 położonej w msc. Sieniawa o powierzchni 0,36 ha mającej urządzoną KW KS1K/00050998/0 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i drewnianym. Budynki nie są zamieszkałe.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 271 458,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji kwotę: 180 972,00  zł.
o godz. 9 40 licytacja działki numer 802/2 położonej w msc. Sieniawa o powierzchni 0,02 ha mającej urządzoną KW KS1K/00050998/0.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 10 078,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji kwotę: 6 718,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. 

4,142 total views, 2 views today